Wczytuję dane…
Regulamin księgarni

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedaż towarów realizowana na niniejszej stronie internetowej pod adresem 
www.ksiazeczkibajeczki.pl prowadzona jest przez firmę Księgarnia Daniel, Daniel Puczyłowski, mieszczącą się pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Bolesława Chrobrego 9, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, Numer Identyfikacji Podatkowej 599-010-68-51.
2. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są książki i czasopisma w formie papierowej, nagrania audio i wideo zapisane na nośnikach oraz inne artykuły sprzedawane w sposób tradycyjny zwane dalej Towarami.
3. Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy www.ksiazeczkibajeczki.pl
Księgarnia - Księgarnia Daniel, ul. Bolesława Chrobrego 9, 66-400 Gorzów
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto bankowe lub wpłatę na poczcie, lub w innej placówce przyjmującej wpłaty
E-przelew - płatność wykonywana przez Klienta on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line.


II CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie podane są przy każdym towarze.

2. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.


III ZAMÓWIENIA

1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

2. Przed lub w trakcie składania zamówienia możliwe jest założenie konta w Sklepie. Nazwą konta będzie adres e-mail konsumenta. W tym celu należy wypełnić formularz, zawierający m.in. hasło logowania, miejsce zamieszkania (adres dostawy).

3. Oferta dostępna w Sklepie zawiera towary aktualnie dostępne i jest aktualizowana w ciągu dnia, dzięki czemu realizacja zamówienia następuje zaraz po jego potwierdzeniu, a brak możliwości realizacji zamówienia występuje sporadycznie.

4. W trakcie składania zamówienia konsument może zdefiniować:

4.1 Sposób dostarczenia przesyłki (odbioru towarów):

• osobiście w księgarni (towary należy odebrać w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia),

• przesyłka kurierska,

• przesyłka pocztowa.

4.2  Formy płatności

konsument może dokonać zapłaty za zamówione towary:

a) przy odbiorze wybierając opcje:

• płatność w księgarni (opcja możliwa wyłącznie przy odbiorze osobistym w księgarni),

• płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki należność pobiera kurier lub listonosz, lub placówka pocztowa);

b) dokonując przedpłaty (zapłaty przed otrzymaniem przesyłki)

  • e-przelewem przez Internet niezwłocznie po złożeniu zamówienia,
  • przelewem bankowym, wyłącznie w złotówkach z oddziału banku znajdującego się w Polsce, na konto Księgarni w banku mBank S.A. nr 79 1140 2004 0000 3102 8329 4279,
  • za pomocą systemu PayPal, w tym przypadku doliczana jest opłata manipulacyjna określona w punkcie VI.2 niniejszego regulaminu.

Od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki i formy płatności zależy czas realizacji zamówienia.


IV POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1. Złożone zamówienie, przed przyjęciem do realizacji, musi być potwierdzone przez konsumenta. Zamówienie uzyskuje status potwierdzonego, gdy:

a) zostanie autoryzowana transakcja e-przelewem,

b) zostanie potwierdzone dokonanie przelewu (do 24 godz. w dni robocze od momentu dokonania płatności),

c) zamówienia z odbiorem za pobraniem (realizowane bezpośrednio do konsumenta) lub płatne w Księgarni automatycznie uzyskują status zamówienia potwierdzonego. Konsument jest zobowiązany do odbioru zrealizowanego zamówienia.

2. Brak potwierdzenia zamówienia (brak autoryzacji płatności e-przelewem lub brak przelewu) w terminie 7 dni spowoduje anulowanie zamówienia.

3. Informacja o realizacji zamówienia oraz historia wcześniej złożonych zamówień jest dostępna również po powtórnym zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.


V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane w ciągu 1 do 2 dni roboczych po uzyskaniu potwierdzenia (w przypadku płatności e-przelewem lub przelewem brany jest pod uwagę czas uzyskania informacji o dokonaniu płatności).

2. W przypadku konieczności skompletowania zamówienia zawierającego tytuły chwilowo niedostępne w Księgarni wysyłka zamówienia może nastąpić w późniejszym terminie (maks. do 7 dni) . Jeżeli Księgarnia nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 (siedmiu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.

3. Odbiór towarów w Księgarni odbywa się po uprzednim poinformowaniu konsumenta o możliwości odbioru (e-mailem, SMS-em lub telefonicznie). 

4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem Sklep dokona zwrotu nadpłaty na konto konsumenta w takiej samej formie, jakiej użył konsument.


VI CZAS REALIZACJI DOSTAWY I OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ:

1. Czas realizacji oraz wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki towarów bezpośrednio do konsumenta zawiera Tabela opłat znajdująca się pod adresem https://ksiazeczkibajeczki.pl/kosztydostawy.


2. W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal do całkowitej sumy płatności za zamówienie doliczana jest opłata manipulacyjna, która wynosi 2,9% całkowitej sumy zamówienia + koszt stały w wysokości 1,35 zł.

3. Wysokość opłaty jest określana w koszyku zakupowym przed złożeniem zamówienia, po wybraniu formy dostawy zamówienia. Konsument nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę, jeśli zamówienie nie osiągnie wartości zwalniającej z kosztów dostawy z powodu niemożności zrealizowania zamówienia w całości (w wyniku braku na magazynie części zamówionych tytułów).

4. W przypadku płatności e-przelewem, po potwierdzeniu zamówienia (dokonaniu autoryzacji transakcji) następuje blokada środków. Pobranie środków następuje w ciągu 14 dni od daty skompletowania przesyłki i wystawienia faktury. W przypadku niemożności zrealizowania pełnego zamówienia, z zablokowanych środków zostanie pobrana tylko należność za zrealizowaną część zamówienia lub w przypadku anulowania zamówienia, cała kwota zostanie odblokowana. Odblokowanie kwoty nastąpi w terminie określonym przez bank, obsługujący konto konsumenta.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, Księgarnia dokona zwrotu należności na konto konsumenta.

6. Koszt przesyłki doliczany jest do ceny towarów, powiększając ich wartość na dokumencie sprzedaży lub jest wykazywany w osobnej pozycji.

7. Przy odbiorze towarów w Księgarni zapłata dokonywana jest na miejscu lub w formie przedpłaty e-przelewem lub przelewem bankowym.


VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary, w tym gratisy lub prezenty powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Uwaga, periodyki i czasopisma nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem prenumerat.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zwrócenia rzeczy w stanie pogorszonym Konsument zostanie obciążony kosztami za zmniejszenie wartości towaru.

4. Jeżeli konsument skorzystał z opcji odbioru towaru w księgarni, wówczas zwrot towaru przez konsumenta może zostać dokonany w księgarni, w której został odebrany lub w sposób określony w pkt. 5.

5. W przypadku otrzymania przesyłki bezpośrednio pod wskazany przez konsumenta adres, zwracane towary należy odesłać niezwłocznie na adres Księgarnia Daniel, ul. Okólna 25, 66-400 Gorzów, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy, najlepiej wraz z dowodem zakupu (paragonem).

6. W celu usprawnienia dokonania zwrotu konsument może wskazać: numer zamówienia, nazwę produktu, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.

7. Konsument powinien prawidłowo zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami, które mogą powstać w trakcie przesyłki. 

8. Księgarnia dokona zwrotu zapłaconej przez konsumenta kwoty za towary oraz kosztu wysyłki w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania. 

9. W przypadku zwrócenia towarów w stanie pogorszonym zwracana cena produktu jest pomniejszona o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

10. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z nieuzgodnioną opłatą za nadanie przerzuconą na adresata. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący i nie podlega on zwrotowi.


VIII REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towarów konsument znajdzie wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, lub niekompletne zamówienie powinien zgłosić reklamację:

a) w przypadku odbioru osobistego, do księgarni, w której towar został odebrany.

b) w przypadku, gdy towary były dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy składać e-mailem na adres ksiazeczki@daniel.net.pl lub telefonicznie pod numerem 784095890 (w dni powszednie w godz. 10-17).

2. W uwzględnionych reklamacjach towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku reklamacji powstałych z przyczyn Sklepu tj. wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Sklep, zaś konsument w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.

4. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił konsument. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przelewem bankowym na konto wskazane przez konsumenta, lub przekazem pocztowym.

5. O przebiegu procedury reklamacyjnej konsument będzie powiadamiany indywidualnie.

6. W przypadku konieczności odesłania towaru koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (najtańsza przesyłka ekonomiczna oferowana przez Pocztę Polską) Księgarnia zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na konto bankowe konsumenta lub przekazem pocztowym.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


IX REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Konsument może zrezygnować z zamówienia:

a) telefonicznie – tel. księgarni 784095890

b) e-mailem wysłanym na adres ksiazeczki@daniel.net.pl

2. W przypadku zamówienia z wysyłką jego anulowanie jest możliwe do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, w tym celu należy bezzwłocznie powiadomić Sklep.

3. Nieodebrane przesyłki za pobraniem dostarczane bezpośrednio do konsumenta są rejestrowane. W przypadku złożenia zamówienia przez konsumenta, który nie odebrał ostatniej przesyłki, pojawi się komunikat informujący o tym konsumenta przy kolejnym zalogowaniu do Sklepu. Konsument, który nie odbierze przesyłki może realizować odbiór kolejnych zamówień jedynie osobiście w księgarni lub dokonując przedpłaty (płatność przelewem bankowym lub e-przelewem).

4. Przesyłka nieodebrana z Księgarni w ciągu 7 dni, po tym terminie ulega anulowaniu. W celu odebrania przesyłki po 7 dniach należy skontaktować się wcześniej ze Sklepem.

5. W celu usprawnienia rozpatrywania rezygnacji z zamówienia, zgłoszenie powinno zawierać: dane konsumenta, numer zamówienia, nazwę towaru, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.

6. W przypadku rezygnacji telefonicznej anulowanie zamówienia będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta, z którego dokonano zamówienia.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez konsumenta w związku ze zrealizowaniem zamówienia złożonego przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło konsumenta bez jego wiedzy.

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który jest dowodem zakupu towarów przez konsumenta w Sklepie. Na żądanie wystawiana jest faktura.


XI BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Księgarnia gwarantuje konsumentowi ochronę danych osobowych. Dane konsumentów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronach internetowych Sklepu i złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez konsumenta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu konsumentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Konsument wyraża odrębną zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail celem przesyłania informacji handlowej (biuletyn informacyjny, tzw. newsletter) przez Sklep. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili odwołana.

5. Sklep uczestniczy w programie „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, NIP7792420393. W celu realizacji programu „Zaufane Opinie”, polegającym na przesyłaniu przez Ceneo do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupujących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Dane konsumenta zostaną przekazane do CENEO.pl tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez konsumenta.